Clue #3:

“BBQ, pickup trucks, and shotguns”

 


 

Comments (0)